jan9011

Vitrolife

Kort
OMXSTO:VITR   VITROLIFE AB
Vitrolife: Tror den fallit in i en nedåtgående kanal som kommer att ta ner den till markerade områden

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.