Luspank

Vitrolife

Lång
OMXSTO:VITR   VITROLIFE AB
Har ett återkommande mönster, kanske kan man åka med en gång till, SL en bit under röd linje.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.