TVC:VIX   Volatilitet S&P 500 index
Får se här närmsta dagarna om VIX lyckas utmana föregående topp. Bryts denna räknar jag med en ökad risk för en större rekyl.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.