CBOE:VIX   Volatility S&P 500 Index
Detta är de vi väntat på en pulkbacken för vix för att tänja gap och snart kan vinkades kanonerna ! Allé man ombord !

The harder you practis the more lucky you get !

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.