CBOE:VIX   Volatility S&P 500 Index
Hög volatilitet förknippar många traders med en möjlighet att tjäna snabba pengar, men för en investerare så kan det vara förödande för dennes portfölj! Trots att det är i snitt är ca 10 handelsdagar per år som denna möjlighet ges så är det svårt att pricka in dessa i snitt 10 dagarna per år för att tjäna snabba pengar om man inte har daglig koll på VIX indexet. Det är dessutom väldigt stor risk att man fångar fallande knivar just dessa dagar och ökar på förlusten.

Vad är VIX och hur ska man tolka den?

VIX står för Volatility Index och är symbolen för Chicago Board of Options Exchange Volatility Index. Det speglar realtidskurserna på optionerna som går mot S&P 500-indexet och är det mest kända volatilitetsindexet på marknaderna. Det fungerar på så sett att placerare kan skydda sina investeringar i S&P 500 genom att köpa en sälj option i sina placeringar ifall börsen plötsligt faller. Om många placerare misstänker stora svängningar de kommande 30 dagarna så blir det rusning efter optioner och då stiger optionsindexet VIX. Denna rusning skapar oro på marknaden och därför kallas VIX också för "fear index".

Även fast VIX mäter volatiliteten för den amerikanska S&P 500-indexet så är det fortfarande relevant för oss investerare också att kika på, då den svenska börsen är direkt korrelerad med den amerikanska börsen.

Vanligtvis så brukar man säga att det finns 3 nivåer att kika på:

1. Genomsnittet ligger kring 20 eller strax under, nämligen 19,37 i snitt. När börsen är väldigt lugn brukar den ligga på strax över 10-11.

2. Förhöjd volatilitet ligger vid 30. Det är normalt för börsen att nå de nivåerna utan att man ska behöva vara orolig för börsfall varje gång den når 30 eller strax över. Dessa nivåer befinner sig ett par dagar innan det sedan sjunker mot genomsnittet.

3. Kommer VIX upp mot 40 eller mer så har vi oro på marknaden och det kan vara klokt att se över sina investeringar och skydda sig.

Till skillnad från de linjära nivåerna 20, 30 och 40, så har jag skapat en indikator som jag även använder till alla aktier jag kollar på. Den mäter förväntade prisområden över en viss tid. Därför kan det komma varningar även fast VIX ligger kring eller under 20. På så sätt ser jag varningar tidigare än dessa statiska nivåer.

Gråzonen är den mest förväntade området där alla kurser spendera den mesta av tiden. För VIX så är det ca 94,5% av tiden inom denna zon. Med andra ord så kan jag anta att i 9 fall av 10 så är det falskt alarm.

Två alternativ att använda denna indikator på:

1. Den svarta linjen visar den genomsnittliga nivån för både pris och tid för kursen, och för VIX så kan man använda den för köp av aktier när den har stängd minst 2 dagar under den svarta linjen.
2. Har man gått ur sina positioner då en varning har utfärdats så får man 1 chans på 10 att den slår i "taket" eller i närheten av taket i den röda zonen(dvs en börscrash har inträffat), det är oftast där rädslan har sin peak och med största sannolikhet så har du köpt botten i en aktie som du vill investera i för denna gången.

Om jag ska blicka framåt så tenderar större oroligheter på marknaden komma vid brytning av 14° och 7° linjen, dragen från senaste topp. Om man kollar genomsnittet för VIX, som ligger kring 19,37 och tittar framåt i tiden, så kommer denna linje korsa 19,37 den 11:a juni 2021 vilket jag har satt som ett preliminärt datum som startpunkt för en ökad oro på marknaden. Det kan vara klokt att skydda sina positioner i förväg än att göra det mitt under en pågående marknadsoro.
Med tanke på valen i USA till hösten så kan vi komma upp till 14° linjen och över, vilket kommer att innebära extrem oro på marknaderna runt om i världen då nivåerna kommer ligga mellan 50-60. Så det kan vara extra viktigt att ha koll på varningarna just under denna period.

Som vanligt, så är detta mina egna idéer och funderingar kring främst indikatorn jag beskrev ovan, och du bör göra en egen analys innan du investerar dina pengar.
Lycka till med dina investeringar!

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.