Investoz

VIX

Lång
Investoz Mod Uppdaterad   
CBOE:VIX   Volatility S&P 500 Index
VIX över 40 och oron är ett faktum!

Vad som också är ett faktum, är att historiskt sett så har det lönat sig att köpa aktier just under börsoro. Imorgon kommer en köpsignal annonseras och med stor sannolikhet så är ett köp nu och upp till 10 dagar framåt i tiden en vältajmad dipp eller en bra åter investering.

Väldigt osannolikhet att vi kommer att se ännu ett nytt börscrash. Den sannolikheten ligger mellan 3-4%.

Köpsignal: Ja, under 10 dagar framåt.
Kommentera:
Told you so...
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.