CBOE:VIX   Volatility S&P 500 Index
VIX över 40 och oron är ett faktum!

Vad som också är ett faktum, är att historiskt sett så har det lönat sig att köpa aktier just under börsoro. Imorgon kommer en köpsignal annonseras och med stor sannolikhet så är ett köp nu och upp till 10 dagar framåt i tiden en vältajmad dipp eller en bra åter investering.

Väldigt osannolikhet att vi kommer att se ännu ett nytt börscrash. Den sannolikheten ligger mellan 3-4%.

Köpsignal: Ja, under 10 dagar framåt.
Kommentera: Told you so...
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.