Linus3230

Volvo - Bäddat för uppsida

Lång
Linus3230 Uppdaterad   
OMXSTO:VOLCAR_B   VOLVO CAR AB SER. B
Tittat lite på Volvo cars och jag ser en stark reaktion ifrån vår stödzon som vi prickat två gånger tidigare.

Så länge 56,9-57,6 SEK är intakt och inte bryts ser jag en uppsida kring 15% (69-71SEK)

Vi har även vänt upp ifrån låga RSI-nivåer samt MACD bryts och ger oss snart köpsignal
Kommentera:
Bröt sin lower low, ingenting intressant att bevaka längre
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.