OMXSTO:VOLV_B   VOLVO, AB SER. B
Volvo kan vara på gång uppåt. Tycker den inte bottnat ur och hittat dom stora köparna. Kanske därför blir kvar i konsolideringszon? I alla fall stigande indikatorer.

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.