Bjorsa

Volvo lång

Lång
OMXSTO:VOLV_B   VOLVO, AB SER. B
Volvo ser ut ha blivit rejected i det smala stödet. Snart sker det en bull i OMX30 och då tror jag att vi ser en bull i Volvo också till den längre pilen 160-200 kr...
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.