Bjorsa

Volvo lång

Lång
OMXSTO:VOLV_B   VOLVO, AB SER. B
Volvo ser ut ha blivit rejected i det smala stödet. Snart sker det en bull i OMX30 och då tror jag att vi ser en bull i Volvo också till den längre pilen 160-200 kr ...
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.