OMXSTO:VOLV_B   VOLVO, AB SER. B
Jag är bara en amatör trader som delar med sig av sina idéer.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.