OMXSTO:VOLV_B   VOLVO, AB SER. B
Tydligt stöd
RR 2
Upp mot tidigare stöd/motstånd
svår med MA20 dock
Sektor som ser ut att kunna öka inom kort
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.