OMXSTO:WAYS   WAYSTREAM HOLDING AB
Waystream, steg med bra volym. Försöker komma in lång enl . bild

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.