Bjorsa

Waystream Holding AB

Lång
OMXSTO:WAYS   WAYSTREAM HOLDING AB
Många vägar men en sak är säker, rekyl är hälsosamt och det jag tror på för att sedan kunna ta högre höjder.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.