jan9011

Wesc

Lång
jan9011 Uppdaterad   
OMXSTO:WESC   None
Wesc har börjat återfå lite volym på köpsidan sedan början på januari.
Kommentera: 4H

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.