RealMaddeee

Silver vändning vid midsommar?

OANDA:XAGUSD   Silver/USA-dollar
Silver har haft en positiv trend sedan corona startade. Elliot Waves med en påbörjad korrigering efter. Förväntar mig en touch ner på 1.68 fibben för att sedan gå in i en 1-2-3-4-5 återigen för att sedan bryta sig upp ur motståndet. RSI har hållit sig över 50 nivån sedan andra vågen av EW och korrigerar sig fint för att hämta kraft. EMA200 funkar som en vändpunkt men det blir nog ingen touch i denna EW.

Kommentera gärna frågor eller annat ni vill uppmärksamma!

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.