Bulls417

Silver chart

Kort
OANDA:XAGUSD   Silver/USA-dollar
Tror detta är ett möjligt scenario i silver

Vi ser 1-5

Våg 5 ska ta oss nedåt

Boost vid bruten flagga på nedsidan

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.