successsilver

Teknisk analys silver

Lång
OANDA:XAGUSD   Silver/USA-dollar
Silver följer trenden, jag tror på ökning av silver kommande veckorna.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.