Henrik-PatternTrading

XAGUSD - möjligt Butterfly mönster nere vid support zon.

Lång
FX:XAGUSD   Silver/USA-dollar
Silver har varit inne i något av en konsolidering om man ser till de högre tidsupplösningarna.
I dagsläget kommer den ner i en supportzon som man kan se både på daglig och vecko upplösning.

Tanken med Butterfly är att man tradear en utökad och, i detta fall, översåld prisnivå där man kan fånga
rekyler som ofta (och det är detta man vill se för att ligga kvar i ett trade) är väldigt kraftiga.
38.2% i en första rekyl är inte alls ovanligt men många gånger ser du test av 61.8% oxå på väldigt kort tid.

Som vanligt, inväntar test av PRZ och bevis på att priset reagerar från de nivåerna.

Henrik Siverhall
Pattern Trading Sverige

Är du intresserad av vårt mentorskap - "Basic" och "Avancerad" mentoring.
https://patterntrading.se

Sveriges största FB grupp för nybörjare
http://bit.ly/ptse-fb-basic
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.