OANDA:XAGUSD   Silver/USA-dollar
silver i stigande kanal men testat kanaltak och nu ev. på väg till kanalgolv. Trade emot trend kräver kanske lite stor sl så R/R blir väl inte den bästa.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.