Nappenbir

XAUUSD H4

Lång
Nappenbir Pro+ Uppdaterad   
OANDA:XAUUSD   Guld / USA-dollar
Väntar på en köpsignal, när den är nära nog på den gröna demand zonen.
Handel aktiv: En handel är aktivt, Short.
Entry: 1937.99.
SL: 1948.65. Risk: -2.01 %.
TP: 1891.34. Risk: +8.82 %.
Handel aktiv: SL har flyttat till riskfritt.
SL: 1936.50. Risk: +0.28 %.

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.