KristofferHenriksson

Guld- En fantastisk resa mot sitt slut

Kort
KristofferHenriksson Uppdaterad   
FX:XAUUSD   Guld / USA-dollar
Genom hängivenhet av köparna så har guld gjort en otrolig resa från syd-nord. Men ju högre dem kommer desto hårdare faller dem sägs det. Jag ser en sannorlik play mellan Major 75- Mini 75 där vi kan hitta ett H2 OB. Liquidity föder också det obet mycket bra för tillfället.
Entry för sell är 1947.480. TP 1900. :)
Kommentera:
Stoploss men lyckades fånga den högre toppen
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.