FX_IDC:XAUUSD   Guld / USA-dollar
Det sägs att Ryssland och Kina köper stora mängder guld och då gör säkert Indien det också
Ser en möjlig HS-formation kunna bildas utifrån det
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.