SMARTBMONEY

As long as 1380 holds 2800-3000

Lång
FX_IDC:XAUUSD   Guld / USA-dollar
As long as the nummer 1380 holds on the way down target is 2800-3000$

A move like never ever befor ..


Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.