CalvinFvand

Guld

Kort
CalvinFvand Pro+ Uppdaterad   
OANDA:XAUUSD   Guld / USA-dollar
Sälj 1321
Kommentera: On target

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.