Swedishdaytrader

Guld. Köp möjlighet

Lång
Swedishdaytrader Uppdaterad   
OANDA:XAUUSD   Guld / USA-dollar
Guld återfick positiv dragkraft på onsdagen och vände en del av det över natten branta fallet.
En blygsam USD-svaghet sågs som en nyckelfaktor som gynnade den dollardenominerade metallen.
Genom att lätta på de geopolitiska spänningarna begränsade de hökiska Fed-förväntningarna uppgångarna före FOMC-minuter.
Mål: 1878:.50
Stop loss: 1849.40
Trade stängt: målet nått
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.