astropark

GOLD New Targets

Lång
astropark Premium Uppdaterad   
FOREXCOM:XAUUSD   Guld / USA-dollar
GOLD is overbought right, but it breakout!

BUY on pullback near 1380-1370$
Sell target 1: 1480$
Sell target 2: 1580$
Stop-loss on daily close below 1350$

Enjoy!
Handel aktiv:
First target reached!

I'm a software engineer and crypto quant trader @ValairCapital
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.