Jag kortar det här med trenden och jag hade lagt stopploss där pilen visar, ingen TP då jag skulle väntat och se hur långt det hade gått ner.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.