nilsjan53

XAU/Usd

Lång
nilsjan53 Uppdaterad   
OANDA:XAUUSD   Guld / USA-dollar
Guld verkar ha fått tillbaka köpare så tittar efter en lång trade här.
Brutit trendlinje också
Kommentera:
Tycker inte om svansen kl15
Sätter sl 1791 nu
Kommentera:
Jag blev utstoppad på flyttad sl
Men grundide'n gick hem sent om sider.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.