OANDA:XAUUSD   Guld / USA-dollar
Se Demand zonen här. Där priset har rört zonen och nu drar den uppåt. Se samband med Daglig graf där EMA 50 har nuddat och rör sig uppåt.

Köp Long.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.