KristofferHenriksson

Gold- Our work is not done quite yet

Lång
FX:XAUUSD   Guld / USA-dollar
Jag ser en potencial i guld för ackumulering, manipulation och distribution. AMD som det även kallas.

Bilden talar för sig själv men skulle vilja ha att guld tar ut low som vi ackumulerar vid nu för att likvidera bulls för att sedan leta sig upp till min cyanid nivå, svälja pillret och smälta mot Target low som charten visar.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.