OANDA:XAUUSD   Guld / USA-dollar
XauUsd (strategi MADX ) EV. HS formatio eller fortsätta i kanal uppåt? På 4h kan man hitta ett stöd för fortsatt upp en bit?. Kortsiktigt köp för att ev. falla tillbaka?

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.