OANDA:XAUUSD   Guld / USA-dollar
XauUsd och en ev. rekyl nedåt. Endera på en gång eller i form av en HSformation?

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.