jan9011

Gold

jan9011 Uppdaterad   
OANDA:XAUUSD   Guld / USA-dollar
Guld-dollar : ser att dollar börjar närma sig motstånd och guld närma sig stöd. Kanske blir dags att skifta investering för de stora plånböckerna?
Vill gärna se en svans på guldcandle som bekräftar.

Börjar man blanda in Gannhjulet så finns det stöd 1253 och 1261( på diagonalen), även 1274 finns med . Dagvärde finns från 22-24/4
Kommentera: På DXY , D-graf, kan man få till en rätvinklig triangel vilket skulle kunna medföra att om 97,75 tas ut så ska dollar vidare upp och Guld vidare ner.
Även ett AB-CD mönster i Dollar skulle visa att 98,30-nivå är möjlig?
Kommentera: Nästa scenario är att en typ dubbeltopp blir nu i dollar och tas 96,7 ut på undersidan har vi kanske ett M och får ner dollarn till 95,8 igen och Guld upp

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.