Mccash1

NFP dagen !!!

Kort
Mccash1 Uppdaterad   
FX_IDC:XAUUSD   Guld / USA-dollar
Lycka till alla med eran trading

XAUUSD
Trade stängt: målet nått:
Stäg alla open trad ovh tack för denna vecka
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.