FX_IDC:XAUUSD   Guld / USA-dollar
XauUsd ser ut att fått tillbaka köpare. Så jag bevakar för long.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.