AleAnt

Två potentiella mönster i guldet

FX:XAUUSD   Guld / USA-dollar
Två potentiella harmoniska mönster. I ljusblått har jag bevakaren potentiell Bat och nu verkar det som att vi kan få en Gartley istället.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.