amg_nik

Guld påväg att bryta diagonalt motstånd?

Lång
FX_IDC:XAUUSD   Guld / USA-dollar
Guld korrigerade -15% mätt från sin ATH till den lokala lägstapunkten den 30:e november. Sen dess har guldpriset konsoliderat i sidledes rörelser. Den diagonala motståndslinjen korrelerar med US10Y bond yields/obligationsräntor som har stigit under samma period som guld har gjort lägre höjder (de två har en omvänd/motsatt korrelation med varandra).

Efter senaste testet av $1800 visar tillgången styrka med ett fint dagligt candlestick . Ser att kunna bryta det diagonala motståndet härnäst. Dock finns flera konfluenser (alla kan utgöra mostånd) i området som man först bör beakta: EMA 100, EMA 50, diagonalt motstånd, horisontell S/R-nivå.

Om diagonala motståndslinjen bryts skulle detta samtidigt innebära ett återtagande av stödnivån på ca $1860. Om detta händer är det en positiv signal för vidare uppåtsida. Nästa stora motståndsnivå är ca $1950.

Om obligationsräntor ( har framförallt jämfört med US10Y ) fortsätter stiga kan det begränsa guldets positiva prisutveckling. Dock fortsätter bl .a. Bidens utlovade stimulanspaket att bidra till farhågor kring inflation , vilket lär bidra till viss flykt mot safe haven-tillgångar. Stochastic RSI rundar av fint och pekar uppåt.

Förslagsvis skulle en lång position öppnas efter ett återtest av $1860-nivån. Stop loss straxt under.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.