Thairan

Gold buy. lets hope it goes well. :)

FOREXCOM:XAUUSD   Guld / USA-dollar
Gold buy. 1463
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.