BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Spontan, komparativ jämförelse av den 17-procentiga försäljningen under 25-26:e november med 3-4:e januari. Procentmässigt ligger båda försäljningarna i samma område (17% respektive 20.8%). Säljvolymen (som läses in via data från samtliga exchanges — se indikatorns beskrivning) är nästan exakt samma mängd vid båda tillfällena. Med ren PA ser vi också att veken på det senaste 4h-candlestick:et testar vad som tillsynes kan vara en lokal S/R-nivå. Sentiment verkar inte alltför negativt heller ( CT ). Trejdar vi sidledes här ett tag för att sedan fortsätta upp för den parabola supportkurvan? Diskutera gärna nedan!
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.