amg_nik

BTC redo för nästa impuls uppåt

Lång
BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Trendlinjen som syns i grafen har gett bra stöd sen de lokala lägstanoteringar i slutet på februari. Provar i denna graf också en EMA-ribbon som eventuellt kan ge goda supportnivåer framöver i en uppåtklättring.

Impulsen kommer eventuellt utlösas av att 1) den mindre diagonala motståndsnivån bryts och 2) att 62K-nivån passeras.

On-Balance Volume visar på divergenser på flera exchanges. Här på Bitmex-kontraktet verkar den akkumulativa volymen visa på ett kommande uppåtlyft, medans själva PA:t fortfarande bubblar under de tidigare ATH-priserna. Coinbase OBV klättrar stadigt, likaså Bitstamp , Bybit, Binance, med flera som visar samma setups.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.