BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Shorted $6950 as planned, top of the range, will cover it if doesn't dump to daily close.

Hit the "LIKE" button or sign up with my ref links below to support, thank you.

Information is just for educational purposes, never financial advice. Always do your own research.
Trade stängt manuellt: Closed +1.4%. Don't see any strong reaction, maybe reopen later.


Trading Bot💰: https://twitter.com/BitcoindukeBot

Twitter ⏩: https://twitter.com/bitcoinduke
Telegram ⏩ : https://t.me/bitdukejournal

Sign up using my ref link to obtain access to my algos :
FTX (get 5% of fees back): https://ftx.com/#a=bitduke
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.