BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
The Metric we have been tracking closely the last days has finally confirmed.

The 1 and 2 month Hash Rates have crossed. We are in a Bitcoin Miner Capitulation.

The only question now is, how deep will we go.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.