Ytterligare_en_analys

XMR Daily chart. 29 juli

OMXSTO:XMR   XMREALITY AB
XMR befinner sig i en långsiktig nedåtgående trendkanal och har skapat en inre positiv stigande trendkanal där kanalgolvet testas i dag. Håller motståndet finns det möjlighet att kursen gör anspråk på att testa trendkanalens övre tak på 6.5. Entry: 6.3, stop: 6.1, Target: 6.48. Äger inga aktier än.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.