josefsadik

monero bullish! time to break resistance

Lång
POLONIEX:XMRBTC   Monero / Bitcoin
I think we are breaking the resistance. the resistance is weak after multiple attempt to break it.
im very bullish on Monero for the future
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.