Erikramberg

Tar lång position i XPEL

Lång
NASDAQ:XPEL   XPEL, Inc.
Stabil support som hållt sedan november 2020 ish. RSI översåld och golden fib zone (0.618). En vändning kommande vecka borde vara rimligt.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.