Marcazo

Xpeng EWT

Lång
NYSE:XPEV   XPeng Inc
A-E BULL Triangle EWT x Cycle analysis
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.