KalleZen

XPT long

Lång
OANDA:XPTUSD   Platinum/USD
Se beskrivning i diagrammet

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.