BITTREX:XRPUSD   Ripple / amerikanska dollar
Breakout på gång. köp på blå linje
Kommentera: Blev aldrig taggad. Ta bot order

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.