Finanssocionomen

Thank me coming days!

Lång
Finanssocionomen Uppdaterad   
BINANCE:YFIIUSDT   YFII / TetherUS
After a huge bullish period, we saw a deep correction last week. I think YFII has been consolidating for a while now and soon its time to hit a new bullish run.

Lets see the price action coming days!

No financial advice, do your thing!

Trade stängt: målet nått: Now thats on the numbers :=)

Have a nice day!

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.