Finanssocionomen

Bullish like craaaazy!!

Lång
Finanssocionomen Uppdaterad   
BINANCE:YFIIUSDT   YFII / TetherUS
It's time for a consolidation, which means that the price may have horizontal movement before a new uppward trend!
Handel aktiv: Looking forward to the bull run here :=) :=) :=)

No financial advice, just exited here :P

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.